Andreeva, 1973

From dinoflaj3
Revision as of 21:05, 21 December 2016 by Maintenance script (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Andreeva, E.M., 1973: Rukovodyashchie kompleksy rastitelnykh mikrofossilii verkhneproterozoiskikh i nizhnepaleozoiskikh otlozhenii Russkoi platformy. In: Palynologocheskii Metod v Stratigrafii; Vsesoyuznyi Nauchno-Issledovatelskii Geologicheskii Institut, Leningrad (VSEGEI), Trudy, no.195, p.188-195.