Anisimova, 1926

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Anisimova, N.V., 1926: Novye Peridineae, naidennye v solenykh vodoemakh Staroi Russy (Novgorod. gub.). Russkii Gidrobiologisheskii Zhurnal, 5, p.188-193.