Chlonova, 1976

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Chlonova, A.F., 1976: Palinologicheskaya kharakteristika melovykh otlozheniy na r. Kiye (Zapadnaya Sibir). K IV Mezhdunarodnoy palinologicheskoy konferentsii, Laknau, Indiya, 1976; Instituta Geologii i Geofiziki (Novosibirsk), Trudy, v.312, p.1-103.