Tubotuberella eisenackii

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

"eisenackii" (Deflandre, 1939a, p.171, pl.6, figs.7–10; text-figs.3–4) Stover and Evitt, 1978, p.197.  Emendation: Sarjeant, 1982b, p.32–33, as Gonyaulacysta eisenackii.  Holotype: Deflandre, 1939a, pl.6, figs.7–8; text-figs.3–4; Jan du Chêne et al., 1986a, pl.125, figs.5–9.  NOW Gonyaulacysta.  Originally Gonyaulax (Appendix B), subsequently (and now) Gonyaulacysta, thirdly Endoscrinium, fourthly Tubotuberella.  Taxonomic junior synonym: Tubotuberella sphaerocephalis, according to Sarjeant (1982b, p.32).  Age: Oxfordian.

Parent: Tubotuberella

Infrataxon List: