Tubotuberella owensii

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

owensii Poulsen, 1996, p.78–79, pl.34, figs.1–9.  Holotype: Poulsen, 1996, pl.34, figs.4–5.  Age: Oxfordian.

Parent: Tubotuberella