Volkova, 1974

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Volkova, N.A., 1974: Akritarkhi iz pogranichnykh sloev Nizhnego-Srednego Kembriya zapadnoi Latvii. Biostratigrafiya i Paleontologiya Nizhnego Kembriya Evropy i Severnoi Azii, p.194-197, pl.27-28; Akademiya Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie, Institut Geologii i Geofiziki, Novosibirsk, Izdatelstvo Nauka, Moskow, U.S.S.R.