Vozzhennikova, 1960

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Vozzhennikova, T.F., 1960: Paleoalgologicheskaya kharakteristika mezokaynozoyskikh otlozheniy Zapadno - Sibirskoy Nizmennosti. Akademiya Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie, Institut Geologii i Geofiziki, Trudy, v.1, p.7-64, pl.1-3.