Vozzhennikova, 1965

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

Vozzhennikova, T.F., 1965: Vvedenie v izuchenie iskopaemykh peridineevykh vodorosli. 156 p.; Izdatel Nauka, Moscow, U.S.S.R. (Translation: Syers and Sarjeant, 1967.)