Vozzhennikovia roehliae

From dinoflaj3
Jump to: navigation, search

roehliae Sluijs et al., 2009, p.49, pl.3, figs.1–7; pl.5, figs.1–7; text-fig.2b.  Holotype: Sluijs et al., 2009, pl.3, figs.1–3.  Age: middle-late Eocene.

Parent: Vozzhennikovia